دانشگاه مقدس اردبیلی

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت

انتخاب واحد دانشگاه مقدس اردبیلی

 

انتخاب واحد دانشگاه مقدس اردبیلی بصورت حضوری میباشد و

http://www.moghadasac.ir

مباشد که شماره شناسنامه دانشجو بعنوان نام کابروشماره دانشجو بعنوان کلمه عبور خواهد بود

http://www.moghadasac.ir/images/image/moghadasac/design/logo.jpg

+ نوشته شده در  جمعه ۱۶ بهمن۱۳۸۸ساعت ۱۶ بعد از ظهر  توسط   |