دانشگاه مقدس اردبیلی

روزهای سخت بهایی ست که باید برای سرافرازی پرداخت

انتخاب واحد در دانشگاه مقدس اردبیلی

قابل توجه دانشجویان   دانشگاه مقدس اردبیلی

تاریخ انتخاب واحد ترم بهاره در تاریخ ۱۵و۱۶بهمن ماه ۱۳۸۷می باشد

+ نوشته شده در  شنبه ۱۲ بهمن۱۳۸۷ساعت ۲۳ بعد از ظهر  توسط   |